Kontakt podaci

Opća županijska bolnica Pakrac
Bolnička 68
34 550 Pakrac
CENTRALA : 034 / 316-800
CENTRALNA JEDINICA ZA NARUČIVANJE PACIJENATA :
034 / 316-849

UPRAVA BOLNICE

Ravnatelj:

Ivan Marijanović dr.med.

spec.opće i abdominalne kirurgije
Tel/fax: 034/316-801
e-mail: ivan.marijanovic@bolnica-pakrac.hr


Zamjenik ravnatelja:
Mario Budija dipl.iur.
Tel: 034/316-802
Fax: 034/411-893
e-mail: mario.budija@bolnica-pakrac.hr

Glavna sestra bolnice
Blanka Rendić vms
Tel: 034/316-801
e-mail: blanka.rendic@bolnica-pakrac.hr


ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE

Administrativni referenti
Nina Lekan
Alenka Klobučar
Tel:034/316-803

Referent zaštite na radu
Srećko Tomljanović
Tel: 034/316-845


ODJEL ZA EKONOMSKE POSLOVE

Rukovoditelj odjela
Ivana Žili dipl.oec.
Tel:034/316-804
Fax: 034/411-041
e-mail: ivana.zili@bolnica-pakrac.hr

Bolničke fakture
Snježana Ević
e-mail: snjezana.evic@bolnica-pakrac.hr
Gordana Pleško
e-mail: gordana.plesko@bolnica-pakrac.hr
Tatjana Cetl 
Tel: 034/316-810

Financijski knjigovođa
Elica Hudorović
Tel: 034/316-805

Blagajna
Jadranka Jakovljević
e-mail: jadranka.jakovljevic@bolnica-pakrac.hr
Tel: 034/316-805

Likvidator-kontrolor
Gordana Ajman
e-mail: gordana.ajman@bolnica-pakrac.hr
tel:034/316-808

Salda conti/materijalno knjigovodstvo
Vesna Kobetić
Branka Gunjević
Tel: 034/316-807

Obračun plaća
Mihaela Josipović
e-mail: mihalea.josipovic@bolnica-pakrac.hr
Tel: 034/316-806

Viši stručni savjetnik
Ivanka Zanetti dipl.oec.
e-mail:ivanka.zanetti@bolnica-pakrac.hr
Tel: 034/316-808

Stručni referent za statistiku
Natalija Karlović Budija
Tel: 034/316-800 (lokal 309)
e-mail: natalija.karlovic@bolnica-pakrac.hrODJEL PREHRANE

Rukovoditelj odjela
Helena Mateš dipl.ing.preh.teh.
Tel: 034/316-842
e-mail: helena.mates@bolnica-pakrac.hr


ODJEL TEHNIČKIH POSLOVA I PRIJEVOZA

Voditelj odjela
Željko Širac ing.
Tel: 034/316-843
 e-mail: zeljko.sirac@ozbp.htnet.hr

Skladište/nabava
Marijan Pihir
Miroslav Božić
Tel: 034/316-844


BOLNIČKA LJEKARNA

Voditelj odjela
Vladimir Bureš mag.pharm.
Tel: 034/316-831
Fax. 034/412-653
e-mail: vladimir.bures@bolnica-pakrac.hrBOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

INTERNI ODJEL
Tel: 034/316-816
Voditelj odjela:
Mirela Gunjević Delišimunović dr.med.
spec.interne medicine

KIRURŠKI ODJEL
Tel:034/316-820
Voditelj odjela:
Branko Sudar dr.med.
spec.opće kirurgije

RODILIŠTE:
Tel. 034/316-826
GINEKOLOGIJA:
Tel: 034/316-824
Voditelj odjela:
Štefica Svjetličić dr.med.
spec.ginekologije i opstetricije

JEDINICA INTEZIVNOG LIJEČENJA
Tel: 034/316-829
Voditelj odjela:
Aleksandra Bulajić - Bartol dr.med.
spec.anesteziologije i reanimacije


SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZAŠTITA

INTERNISTIČKA AMBULANTA
Tel: 034/316-818

KIRURŠKA AMBULANTA
Tel: 034/316-823

PEDIJATRIJSKA AMBULANTA
Tel: 034/316-813

NEUROLOŠKA AMBULANTA
Mirjana Martinović dr.med.
spec.neurolog
Tel: 034/316-834

NEUROLOŠKA AMBULANTA
Mirjana Kovačević dr.med.
spec.neurolog
Tel: 034/316-835

OČNA AMBULANTA
Bruno Sunajko dr.med.
spec.oftamolog
Tel: 034/316-837

ORTOPEDSKA AMBULANTA
Branko Sudar dr.med.
spec.opće kirurgije
spec.ortopedije
subspec.traumatologije
Tel. 034/316-838

ANESTEZIOLOŠKA AMBULANTA

Milan Marinović dr.med.spec.anesteziologije i reanimatologije

Aleksandra Bulajić-Bartol dr.med.spec.anesteziologije i reanimacije i intezivnog liječenja

Vjekoslava Kanski Biščanin dr.med.spec.anesteziologije i reanimacije i intezivnog liječenja
Tel. 034/316-838

AMBULANTA ZA UHO, GRLO I NOS (ORL)
mr.sc. Dražen Shejbal dr.med.
spec.otorinolaringologije
Tel: 034/316-839

HEMODIJALIZA
Marica Stjepandić dr.med.
spec.interne medicine
Tel: 034/316-847

PSIHIJATRISKA AMBULANTA
Velimir Habus dr.med.
spec.psihijatrije
Tel: 034/316-814


DIJAGNOSTIČKE AMBULANTE

TRANSFUZIJA:
Slavica Klaić dr.med.
spec.transfuziologije
Tel: 034/316-830


LABORATORIJ
Ranka Uzur dipl.ing.
spec.med.biokemije
Tel: 034/316-832

MIKROBIOLOGIJA
Nenad Andrić dr.med.
spec.mikrobiologije
Tel: 034/316-833

RADIOLOGIJA
Ljerka Holzmann-Miletić dr.med.
spec.radiologije
Tel: 034/316-840

PATOLOGIJA
Vesna Cišper dr.med.
spec.patologije
Tel: 034/316-841Kontaktirajte nas

Pošalji
U ovoj rubrici

Kontakt